Samlet strømforbrug – live aflæsning med frient

Med en smart plug kan vi nemt måle strømforbruget på en enkelt enhed ad gangen. Vi kan aflæse aktuelt strømforbrug og lave spændende flows ud fra det. Det så vi f.eks. i AUTOMATISK SOVE/VÅGEN STATUS artiklen, hvor man ud fra telefonens oplader kan afgøre, om en person er gået i seng eller er stået op.

Men hvad hvis man gerne vil vide hvor mange watt hele husstanden bruger her og nu? Eller hvor mange kWh som der er forbrugt den seneste time eller døgn?

Enkelte elselskaber, stiller de data til rådighed som live data. Mens andre leverandører, som f.eks. Seas-NVE som jeg benytter, har 2 dages forsinkelse på deres data – og andre sikkert endnu mere.

Én ting er, at jeg ikke kan huske i detaljer hvad jeg foretog mig for 2 dage siden, men en anden er, at jeg jo ikke kan lave flows ud fra det aktuelle forbrug – her og nu!

Jeg vil i denne artikel vise, hvordan du uden stor indgriben i EL-installationen, meget nemt kan begynde at få live data til dine flows og indsamle data om forbruget. Og selvfølgelig hvordan du bruger de data til at få vist grafer, modtage furbrugs rapporter og advarsel om højt strømforbrug.

Gå til hovedet og ikke til r….

Den nemmeste måde at måle samlet strømforbrug, er at måle det hvor det hele kommer ind – nemlig ved elmåleren.

Vi kan desværre ikke hentet de ønsket data direkte fra vores elektroniske elmåler. Vi ved at den har de data, for vi får jo en elregning hver måned, hvor forbruget er fint specificeret.

Faktisk er det et krav til elmålerne, at vi skal kunne aflæse data fra dem med en ekstern enhed, og at “Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende.”
Du kan læse mere i Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, hvis det har din interesse – og læg især mærke til §5 og §7

Desværre er det ikke noget, som rigtigt er udbredt endnu. Så vi må være kreative og finde andre løsninger.

En af løsningerne kommer fra Shelly, som leverer klippe-stabile WiFi produkter og især er kendt for deres Plug S produkt, som mange bruger til at tænde og slukke for ikke-smart enheder og måske samtidig måle dets strømforbrug.

Den løsning, som Shelly har fundet på, hedder Shelly 3EM og koster ca. 1.000,- kr. Den passer på en DIN-skinne i el tavlen og har 3 clamps, som skal sidde rundt om hver af de 3 faser, som kommer ind i boligen.

Da den skal sidde i EL-tavlen, så skal elektrikeren installere den, så det var ikke helt den løsning, som vi søgte. Og det bliver nok også lidt for dyrt.

Billede af Shelly 3EM

frient Electricity Meter

frient (ja med lille f) har lavet en smart og enkel strømmåler, som de kalder for frient Electricity Meter Interface.
Den koster ca. 600,- kr. og den installeres helt uden indgriben i EL-installationen og besøg af elektrikeren

Måleren kommunikerer via Zigbee netværket og fungerer direkte på Homey. Den har faktisk ikke engang sin egen app, men er afhængig af en Zigbee hub som Homey.

Jeg har kørt med den i et par måneder nu, og der har ikke været et eneste udfald.

Der kommer 2 data fra måleren:

  • Aktuelt forbrug i Watt, som opdateres konstant og meget hurtigt.
  • Samlet forbrug i kWh, siden sidste nulstilling af frient måleren, hvilket for det meste er den dag du sluttede den til.

Det er det – der er ikke mere. Den laver ingen rapporter over dagligt forbrug eller kommer med nogle advarsler om forbrug som løber løbsk, når naboen stjæler strøm til sin nye hamp-plantage midt om natten. Det skal vi selv lave flows til. Og det kommer der naturligvis eksempler på om lidt.

Installation af din nye frient

frient Electricity Meter Interface kan fungere ned til -20°C, men den skal placeres “indendørs”, så den ikke bliver udsat for regn.

Den bruger 3 x AA batterier, som indsættes i den sorte boks. Batterierne skulle kunne holde i 2 år. Boksen kan ligge oven på måleren eller skrues fast i væggen, hvis man synes den pynter der.
Så snart du indsætter batterierne første gang, starter søgningen på Zigbee netværket efter en hub og skal være færdiggjort inden for 15 minutter. Se evt. GRUNDLÆGGENDE: TILFØJ EN SMART-ENHED I HOMEY for guide til resten af parringsprocessen.

I den sorte boks indsætter man en ledning og i den anden ende af den ledning er der et optisk øje, som skal placeres på elmåleren fra din EL-leverandør.

Her er det vigtigt at holde tungen lige i munden og læse manualen – eller hvad jeg skriver nu. Det runde optiske øje passer helt perfekt i den runde hvide cirkel, som jeg har markeret med et rødt X. Der er endda en magnet, som suger de 2 ting sammen, så man bliver bekræftet i, at de to ting er skræddersyet til hinanden og at man nu har bestået grundkurset på håndværker skolen og der venter en masse ros fra ens stolte samlever for godt og veludført arbejde. MEN DEN SKAL IKKE SIDDE DER!

Det optiske øje skal placeres over den diode, som blinker i takt med at der bliver forbrugt strøm. Det er vigtigt at målerens diode blinker med 1000 blink pr. 1 kWh. Det gør de fleste, men der findes også nogle som blinker 10.000 gange pr. 1 kWh. Om ens målinger bare bliver skæve med en faktor 10 og man kan regne sig ud af problemet tør jeg ikke at skrive under på.

Der følger en velcro cirkel med lim på bagsiden med, som først skal klistres rundt om dioden og herefter placeres det optiske øje oven på.

Nåede du ikke at tilslutte frient Electricity Meter Interface til Homey da du satte batterierne i, så kan du starte parringen igen. Du skal først åbne låget ind til batterierne og herefter holde knappen inde, indtil en diode begynder at blinke flere gange i træk. Når du slipper knappen, så skifter diodens farve til en blinkende grøn og frient Electricity Meter Interface er nu klar til at blive fundet af Homey.

Der er link til manualen for fient Electricity Meter Interface her: https://frient.com/media/3032/h6500179-electricity-meter-interface-installation-manual-v12.pdf

2 er bedre end 1! Power By The Hour appen

Som tidligere nævnt, så måler frient Electricity Meter Interface forbrug kontinuerligt, som den eneste funktion. Så vi skal have noget, som sørger for at lave aflæsninger løbende. Det ville være rart at kunne se forbrug pr. time, dag, måned og år.

Dette afsnit var tidligere beskrivelse af 4 flows, hvor vi med 8 variabler kunne aflæse og udregne disse værdier. Men med fantastisk input fra Homey fællesskabet på Facebook, så kan disse flows nu spares væk og så får vi endda bedre funktionalitet med.

Sammen er vi stærkere – det gælder også i det her tilfælde, hvor vi kan tilføje en ekstra app og med et trylleslag ikke bare kan få vist forbruget i kWh i foregående time, dag, måned og år (som mine 4 flows udregnede) – men endnu smartere kan få et helt live overblik over summeret forbrug i hver af de 4 nævnte tidsperioder, mens vi stadigvæk er i dem!

Appen, som vi skal bruge, hedder, som du måske havde gættet, Power By The Hour.
Der er evt. hjælp at hente til installations af apps i INSTALLER EN APP artiklen.

Tilføj en Power By The Hour enhed

Når appen er installeret, så skal vi have installeret en virtuel enhed, som konstant sørger for at aflæse og beregne kWh forbruget fra frient Electricity Meter Interface enheden.

Start med at tilføje en ny enhed og vælg Power By The Hour som producenten.

  1. . Vælg herefter “Power Summerizer”, som enhedstype.
  2. Vælg frient enheden.
    Min enhed hedder Frient Electricity Meter, så den jeg skal vælge hedder Frient Electricity Meter_Σpower
    Tryk Next >

Det var det! Hvis du går ind på Frient Electricity Meter_Σpower, så kan du se, at den allerede er begyndt at tælle strømforbruget for alle 4 tidsperioder – og der er endda et skjult tag/variable, som indeholder aflæsningen for den foregående tidsperiode.

Men det er ikke alt! Hvis man klikker på tandhjulet, og går ind til indstillingerne for enheden, så kan man endda indtaste en kWh pris og efterfølgende se penge fosse ud af lommen flot præsenteret.
kWh prisen kan ændres fra et flow, hvilket er interessant, hvis man har variabel elpris og kan få prisen live fra leverandøren.

Automatisk flotte grafer fra Homey til dig

Nu hvor vi har startet indsamlingen af data med den virtuelle Power By The Hour enhed, så sørger Homey automatisk for at gemme de værdier, som enheden aflæser. Der skal selvfølgelig gå noget tid, før der kommer data til hver af aflæsningsperioderne.

Graferne finder du på https://my.homey.app/ under Insights menuen. Find den virtuelle enhed på listen, i mit tilfælde Frient Electricity Meter_Σpower, og vælg under den kWh prev. hour – så vises den automatisk på højre side af skærmen. Indstil skaleringen til at vise “Today“.
Skaleringen af grafen for kWh prev. day variablen, har jeg sat til “This month“.

Jeg opdagede f.eks. et forbrugs-spike på grafen mellem 11:00 og 12:00. Da graferne viser aflæsning af timen før, så er det faktisk mellem 10:00 og 11:00 at jeg havde det. Der gik jeg i bad. Men jeg har pillefyr til at opvarme forbrugsvandet om vinteren. Det viser sig, at EL-patronen i varmtvandsbeholderen ved en fejl var aktiveret. Det havde jeg nok ikke opdaget uden timeaflæsningen!

Forbrugsrapporter

Er du typen, som ikke selv vil opsøge aflæsningerne i grafer, så kan du få dem smidt efter dig i push beskeder. De brugte tags/variabler finder du på den virtuelle Frient Electricity Meter_Σpower enhed.

Døgnrapport – straks sender rapporten lige efter at forbruget er udregnet – dvs. til midnat.

Døgnrapport – morgen sender rapporten kl. 6.10 om morgenen.
Det er den jeg bruger, for jeg står op kl. 6.00 til hverdag og vil ikke vækkes af beskeder om natten.

Døgnrapport – opvågning kan man bruge, hvis ens Homey ved hvornår man står op.
Det er er der en ide til i AUTOMATISK SOVE/VÅGEN STATUS artiklen.

Månedsrapport – morgen viser jeg blot, fordi det måske ikke er så logisk at finde ud af hvornår det er morgenen efter at strømforbrug – aflæsning måned variablen har fået en ny værdi.

Er man masochistisk, så kan man jo tilføje prisen til rapporterne…

Advarsel om spikes i kWh strømforbruget over tid

På min graf over timeaflæsningerne kunne jeg se, at når forbruget på 1 time overstiger 2 kWh, så ligger det uden for normalen. Det vil jeg gerne have besked om.

Derfor har jeg lavet ovenstående flow, som udløses hvis strømforbruget når over 2 kWh i foregående time. Er der brugt mere end 2 kWh, så får jeg en besked om, hvor mange kWh der rent faktisk er brugt.

Jeg kunne godt vælge at få besked så snart forbruget når over 2 kWh i denne time – altså helt live – men så går jeg glip af informationen om, hvor meget forbruget rent faktisk nåede op på. Jeg kunne selvfølgelig lave 2 flows til at håndtere det.

Advarsel om watt spike i strømforbruget i realtime

Jeg vil afslutningsvis lige nævne, at vi selvfølgelig også kan lave et flow baseret på watt forbruget her og nu. Det kan IKKE gøres med den virtuelle Power By The Hour enhed. Her skal vi i stedet have fat i et tag/variable, som frient Electricity Meter Interface enheden stiller til rådighed for os. Power tag’et som viser forbruget her og nu i watt.

Power tag’et bliver opdateret hvert 5. sekund, så det er rigtigt godt til at holde øje med hvad der sker lige nu.

Jeg tror dog at watt grænsen skal sættes ret højt, eller at man skal have et mere specifikt formål med at finde et watt spike; for jeg endte med beskeder hver gang varmelegemet i forskellige husholdningsapparater startede opvarmningen. Nogle af dem gør det endda i mange korte perioder!

Laver du flowet, som vist på ovenstående billede, så modtager du en besked hver gang, at Power først har været under 1000W og herefter kommer over 1000W. Dvs. at du kun modtager beskeden én gang når værdien stiger – og ikke hver gang værdien skifter og er over 1000W. F.eks. fra 1200 til 1250 og igen til 1280 osv

Før i tiden skulle vi lave en ja/nej variable, som holdt øje med, om der allerede var sendt en besked, fordi flowet blev udløst hver eneste gang Power værdien ændrede sig og den var over 1000. Men det er ikke nødvendigt mere!

11 thoughts on “Samlet strømforbrug – live aflæsning med frient

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.