Automatisk sove/vågen status

I Homey har hver enkelt bruger 2 status tilstande. Det er hjemme/ikke hjemme og vågen/sover. Som standard er alle brugere hjemme og vågen.
I sig selv betyder de tilstande ikke noget. Det er først hvis man begynder at lave flows, der tager hensyn til tilstandene, at det kan have betydning.

Jeg vil i denne guide vise, hvordan du automatisk kan registrere, om en bruger er gået i seng. Jeg vil også komme med ideer til, hvad sove tilstanden kan bruges til, men vil ikke vise eksempel på, hvordan flow’ene laves.

Ideen forklaret

For at det kan fungere, så kræver det at brugerne oplader deres telefon om natten. Det gør de fleste heldigvis. Endnu bedre er det, hvis opladeren kun bruges om natten, så er der ikke så meget at tage fejl af.

Min oplader er ved siden af min seng, og jeg bruger kun den oplader når jeg er gået i seng. Der er ingen andre der bruger den oplader. Derfor kan jeg med sikkerhed sige, at når en telefon er sat til min oplader, så er jeg gået i seng.

Min oplader er ikke smart. Det er en ganske almindelig trådløs oplader, som jeg lægger min telefon på. Så opladeren kan jeg ikke bruge til at få en status fra.
Jeg kunne måske lave noget automatisering i min telefon med tasker, så den fortæller Homey, at jeg sover. Men det er ret avanceret, og det kræver at jeg gør det samme på alle telefoner i huset og husker at få det gjort, hvis nogen får en ny telefon.

Jeg bruger i stedet en smart plug, som kan måle strømforbrug, hvori jeg har sat opladeren. Jeg har rigtig god erfaring med Shelly produkter, så jeg har valgt at bruge en Shelly Plug S, som kører på WiFi.

Grafen på ovenstående billede, viser hvordan elforbruget er fra min oplader hen over natten. Her kan du se, at elforbruget er højt mens mobilen oplader, men at det falder, når den er færdig med at oplade. Heldigvis så falder forbruget ikke til 0 watt, når opladningen er fuldført, men ligger sig på 1 watt. Det er først når jeg flytter telefonen, at forbruget er 0 watt.

Flow’et

Ud fra grafen så ved vi, at når forbruget er over 0 så er min telefon til opladning, dvs. der er jeg gået i seng. Og når forbruget er 0 (under 1 i hvert fald), så er min telefon ikke til opladning mere.
Det gør at jeg kan lave ovenstående flows.

Det kan være andre værdier med din oplader, så lav en måling hen over natten, før du laver dit flow. Jeg så f.eks. en anden der skrev, at hans oplader gik til 3 watt, når den var færdig med at oplade, men at telefonen stadigvæk var sat til.

Ideer til bedre flows

Eksemplet fra før er meget basis. Det reagerer så snart, at telefonen henholdvis lægges til opladning og fjernes fra opladeren. Det giver problemer, hvis man f.eks. også bruger telefonen til at starte streaming tjenester på TV’et, efter at man er gået i seng.

Der er flere måder at løse dette på. Den ene metode er at lægge en timer ind, så flowene bliver forsinket med x antal sekunder/minutter. Så kan du fjerne telefonen fra opladeren og bruge den i noget tid, før du bliver registeret som vågen igen. Det giver det problem, at hvis du springer ud af sengen om morgenen med mobilen i hånden, så går der tilsvarende tid, før end Homey opfanger, at du er vågen.

Den anden metode, og den som jeg bruger, er at lægge en tidspunkt betingelse ind under AND. Jeg står meget sjældent op før kl. 6:00 – og bare for at være helt dækket ind, så har jeg givet den til kl. 16:00. Så når strømforbruget falder mellem kl. 6:00 og kl. 16:00, så kan vi godt antage at jeg er stået op.
Det giver mig uendeligt med tid til at rode med mobilen, efter at jeg er gået i seng, uden at jeg bliver registreret som vågen hele tiden.

Hvad kan jeg bruge det til?

Jeg bruger f.eks. sove status’en som en ekstra betingelse, som sørger for at visse flows ikke bliver udført når jeg sover. F.eks. tænder noget lys i stuen, når en motion sensor registrerer bevægelse. Det er desværre også tit når kattene bevæger sig rundt. Så for at sikre at kattene ikke tænder lyset om natten, så skal jeg være vågen, for at flow’et bliver udført.

Jeg har også et flow, som slukker for alt lys og TV i stuen, når min status skifter til at være sovende.

En anden ide kunne være at styre lysstyrken på toilettet ud fra om jeg sover. Når jeg er på tissetur om natten, så vil jeg gerne have et svagt lys og ikke fuld styrke.