Gråt flow – Er mit flow deaktiveret?

Du sidder og gennemgår listen med dine flows, og opdager pludseligt at nogle af flowene er grå, som om de er deaktiveret. Men du har deaktiveret det. Og ved nærmere undersøgelse så viser det sig da også, at flowet er aktivt. Hvorfor er det så gråt?

Der er faktisk 3 farvevarianter, som dine flows kan få. Homey prøver at signalere en status på flowene til dig med farverne og har desværre valgt at lave 2 af dem meget ens.

Jeg gennemgår de 3 varianter henunder.

Flow som ikke kan startes manuelt

Lad os springe direkte ud ud i den ene af de grå varianter. Den grå farve signalerer ikke, i det her tilfælde, at flowet er deaktiveret. Den signalerer derimod blot, at du ikke kan starte flowet manuelt. Hverken fra oversigten eller fra dine favoritter.

Kigger vi på flowet på billedet, så kan vi se at udløseren er, at luftfugtigheden i badeværelset har ændret sig. Med denne udløser følger en variable, eller tag, som fortæller hvad den nye værdi for luftfugtigheden er.

Den værdi vælger jeg at få Homey til at læse højt, nede i THEN delen af flowet. Og det er dét at jeg bruger variablen fra udløser kortet til noget, der gør at flowet bliver gråt. Havde Homey bare sagt, at luftfugtigheden er ændret, uden at fortælle til hvad, så var det ikke blevet gråt.

Flowet bliver også gråt, hvis jeg bruger variablen fra udløserkortet andre steder i flowet, f.eks. under AND, OR eller ELSE.

Den grå farve fortæller altså, at man ikke kan trykke på play ikonet og få startet flowet nu – fordi flowet skal bruge en værdi fra udløseren for at kunne fuldføres og der er ingen værdi hvis vi bare starter flowet manuelt.
Åbner du flowet og trykker på TEST knappen, så bliver du bedt om at angive en test værdi, som Homey bagefter simulerer kom fra udløserkortet, så flowet kan fuldføres.

Flow som kan startes manuelt

Her har vi et flow, som ikke bruger en variabel fra udløserkortet. Faktisk sender dette udløserkort slet ikke variabler med – men det er som tidligere nævnt ikke det vigtige.

Denne type flow kan du godt starte manuelt ved at trykke på play ikonet, da flowet indeholder alt hvad det skal bruge.

Det er vigtigt at forstå, at det ikke er brugen af variabler/tags i selv selv som er afgørende – det er kun variabler/tags fra udløserkortet, som gør forskellen. Dem kalder Homey for en “lokal variabel/tag”.

Sammenligning med deaktiveret flow

Til sidst har vi et gruppebillede, hvor alle 3 farvevarianter vises. Som det ses er de 2 øverste næsten umulig at skelne fra hinanden, hvis de ikke stod side om side.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.